• FAN FILLET:

Peso entre 1650 y 1750 gr/ pieza

  • FILLET (Eye fillet):

Peso entre 550 y 600 gr/pieza

  • FILLET (Top strip):

Peso entre 750 y 800 gr/pieza

  • FILLET (Outside strip):

Peso aproximado por pieza 600gr

  • LEG FILLET:

Peso aproximado 300 gr por pieza

  • TENDERLOIN:

Peso aproximado  entre 800 y 900 gr /Pieza

  • OYSTER:

Peso aproximado 200 gr por pieza